Здійснення заходів державного нагляду (контролю)

У зв’язку з дією Закону України “Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” заходи державного нагляду (контролю) Службою безпеки України у 2018 році не проводилися.