Прийом на військову службу

На військову службу в СБУ громадяни приймаються за трьома видами контрактів:

 • осіб рядового складу (строком на 3 роки)
 • осіб сержантського і старшинського складу (3-5 років)
 • осіб офіцерського складу (1-5 років)

Кандидатами на військову службу в СБУ можуть бути дієздатні громадяни України віком від 18 років до досягнення граничного віку перебування на військовій службі, у тому числі громадяни без наявності не погашеної або не знятої в установленому порядку судимості за вчинення злочину (крім реабілітованих осіб) з необхідним освітнім, освітньо-кваліфікаційним рівнем (в залежності від виду контракту):

 • не нижче базової загальної середньої освіти для прийняття за контрактом осіб рядового складу
 • не нижче повної загальної середньої освіти для прийняття за контрактом осіб сержантського і старшинського складу
 • не нижче бакалавра для прийняття за контрактом осіб офіцерського складу
 • з відсутністю громадянства чи підданства іншої держави

Прийняттю на військову службу в СБУ передує цілий ряд заходів:

 1. збір кандидатом і пред’явлення особистих документів
 2. проходження медичного огляду та професійно-психологічного відбору
 3. складання заліку з фізичної підготовки
 4. проходження спеціальної підготовки (у разі потреби)
 5. вивчення кандидата зацікавленим підрозділом з метою визначення професійної придатності 
 6. проведення таких перевірок:
 • перевірка згідно із Законом України “Про очищення влади”
 • спеціальна перевірка згідно із Законом України “Про запобігання корупції”
 • перевірка у зв’язку з наданням допуску до державної таємниці

Прийняття на військову службу здійснюється наказами керівництва СБУ або уповноваженими ним керівниками підрозділів після всебічного вивчення кандидатури, а призначення на відповідну посаду - за наявності вакантних посад.

Прийняття на військову службу в СБУ здійснюється на підставі укладеного між кандидатом і СБУ контракту. Контракт укладається у двох примірниках і зберігається в кожної зі сторін.

Після прийняття на військову службу співробітник СБУ бере на себе ряд зобов’язань. Крім того, військова служба вимагає певних обмежень його прав: заборона членства в партіях, рухах та інших громадських об’єднаннях, що мають політичні цілі; заборона брати участь в організації та проведенні страйків; заборона займатися підприємницькою діяльністю; заборона займати посади за сумісництвом окрім посад, пов'язаних з викладацькою, науковою діяльністю та медичною практикою; виїзд за межі країни та гарнізону з дозволу керівництва тощо.

При прийнятті на військову службу в СБУ враховується досвід проходження військової служби у військових формуваннях та участь у бойових діях.

Більшість посад у Службі безпеки України є військові та передбачають надання допуску до державної таємниці.