Гаряча лінія:
0 800 501 482
callcenter@ssu.gov.ua
           

Система і організація діяльності

Систему Служби безпеки України складають Центральне управління Служби безпеки України, підпорядковані йому регіональні органи, органи військової контррозвідки, військові формування, а також навчальні, науково- дослідні та інші заклади Служби безпеки України.

Організаційна структура Служби безпеки України визначається Президентом України.

Організація та координація діяльності покладаються на Центральне управління Служби безпеки України.

Центральне управління Служби безпеки України, інші органи та установи, що входять у систему Служби безпеки України, є юридичними особами, мають печатку із зображенням державного герба України та своїм найменуванням, інші печатки і штампи, рахунки в банках, у тому числі валютні.

Для організації і проведення антитерористичних операцій та координації діяльності суб'єктів, які ведуть боротьбу з тероризмом чи залучаються до антитерористичних операцій, при Службі безпеки України функціонує Антитерористичний центр. Положення про Антитерористичний центр при Службі безпеки України затверджується Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України.

Порядок організації і здійснення діяльності визначається законами У країни та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актамиСлужби безпеки У країни, а у випадках, передбачених законом, — міжвідомчими нормативно-правовими актами.

Оперативно-розшукова та контррозвідувальна діяльність здійснюється гласно і негласно.

Гласні заходи передбачають використання відкритих (офіційних) форм і методів роботи у сфері забезпечення державної безпеки.

Негласні заходи здійснюються із залученням осіб, які конфіденційно співпрацюють з органами і підрозділами СБ України, а також з використанням оперативних, оперативно-технічних та спеціальних сил і засобів. Порядок використання негласних методів та засобів при здійсненні оперативно-службової діяльності визначається на основі законів України нормативно-правовими актами Служби безпеки України.

Про результати своєї діяльності Служба безпеки України звітує Президенту України та інформує Верховну Раду України. Висвітлення результатів оперативно-службової діяльності органів та підрозділів СБУ здійснюється з дотриманням вимог законодавства України.

Відомості про організацію, плани, зміст, форми, методи, засоби, фінансування та матеріально-технічне забезпечення, результати контррозвідувальної діяльності, наукових і науково-технічних розробок з питань забезпечення державної безпеки, а також про осіб, які співробітничають або раніше співробітничали на конфіденційній основі з органами та підрозділами Служби безпеки України, що здійснюють контррозвідувальну діяльність, узагальнюючі відомості про особовий склад цих органів та підрозділів становлять державну таємницю і підлягають захисту в порядку, визначеному Законом України “Про державну таємницю”.

Доступ до зазначених відомостей може надаватися у випадках та у порядку, визначеному Службою безпеки України, згідно з вимогами закону. Забороняється оприлюднювати або надавати (розголошувати) зібрані відомості, а також інформацію щодо проведення або не проведення стосовно певної особи контррозвідувальної діяльності та заходів до прийняття рішення за результатами такої діяльності або заходів.

Напрямки діяльності

Особисто Голові СБ України


У Службі безпеки України встановлено поштові скриньки для звернень громадян особисто до Голови СБУ

Порядок в’їзду та виїзду осіб, переміщення товарів на ТОТ у Донецькій та Луганській областях

Порядок повернення транспорту з території окремих районів Донецької та Луганської областей

Реєстр дозволів для переміщення осіб через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей

Об'єднаний центр допомоги звільнення полонених

Розшук

Меладзе Людмила Вікторівна
детальніше
Меладзе Валерій Ілліч
детальніше
Захаров Артем Олександрович
детальніше

Переглянути повний список