Пошук

Розширений пошук
Головна » 


Щодо процедури оформлення на роботу та військову службу в СБ України
версія для друку
Гаряча лінія Служби безпеки України для спільної боротьби з сепаратизмом, тероризмом та корупцією - 0 800 501 482, callcenter@ssu.gov.ua Увага! Доменне ім'я офіційного веб-сайту СБ України наразі - http://www.sbu.gov.ua. Доменне ім'я http://www.ssu.gov.ua використовуватись деякий час не буде.

Діяльність Служби безпеки України в цілому та робота зі співробітниками Служби ґрунтується на дотриманні вимог Конституції України, законів України “Про Службу безпеки України”, “Про державну таємницю”, інших нормативно-правових актів України.

До складу співробітників Служби безпеки України належать: курсанти (слухачі) вищих військових навчальних закладів СБ України, працівники за строковим трудовим договором, державні службовці та військовослужбовці.

Питання вступу та навчання у вищих військових навчальних закладів СБ України окремо висвітлено на нашому веб-сайті у розділі Національна академія СБ України – правила прийому.

Трудові відносини, у тому числі питання працевлаштування на роботу в СБ України за строковим трудовим договором, регулюються Кодексом законів про працю України.

Питання, пов’язані з проходженням державної служби, регламентуються Законом України “Про державну службу України”, Постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002р. № 169 тощо.

Проходження військової служби в СБ України здійснюється на підставі цілої низки законодавчих актів, які стосуються військової сфери: Закон України “Про військовий обов’язок і військову службу”, Закон України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, Статути Збройних Сил України, Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби безпеки України тощо. 

Вимогами внутрішніх нормативно-правових актів СБ України передбачається, що підбір кандидатів на військову службу в СБ України здійснюється шляхом ініціативного звернення громадян до органу, підрозділу, закладу СБ України, за рекомендаціями співробітників органів безпеки та шляхом планового цілеспрямованого пошуку кандидатів на підприємствах, установах, організаціях.

Вимоги до кандидата на військову службу в СБ України:

громадянин України;

віком від 18 років до граничного віку перебування на військовій службі (жінки до 40 років);

освіта не нижче повної загальної середньої;

фізично та психологічно здорові;

з відсутністю судимостей.

Прийняттю на військову службу в СБ України передує цілий ряд заходів:

1) зібрання кандидатом та пред’явлення особистих документів.

2) проходження медичного огляду та психофізіологічного обстеження у військово-лікарських комісіях СБ України.

3) співбесіди з психологом підрозділу СБ України.

4) проведення перевірочних заходів наданої кандидатом інформації у зв’язку з наданням йому допуску до державної таємниці.

5) вивчення кандидата зацікавленим підрозділом з метою визначення профпридатності (співбесіди, виконання різноманітних доручень та завдань). 

Весь процес вивчення кандидата від початку до прийняття його на військову службу триває мінімум 6 місяців. Прийняття на військову службу здійснюється наказом Голови СБ України або уповноваженим ним керівником підрозділу після всебічного вивчення кандидата, а призначення на відповідну посаду - за наявності вакантних посад.

Зарахування на військову службу в СБ України здійснюється на підставі укладеного між кандидатом та СБ України контракту. Контракт укладається у двох примірниках і зберігається в кожної зі сторін. На військову службу громадяни приймаються за двома видами контрактів:

- за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського складу;

- за контрактом осіб офіцерського складу.

Зазначені контракти відрізняються видом служби (посадами, військовими званнями, рівнем освіти, здоров’я тощо).

Після прийняття на військову службу співробітник СБ України бере на себе ряд зобов’язань, йому надається право носіння зброї. Крім того, військова служба вимагає певних обмежень його прав: заборона участі в політичних партіях, об’єднаннях, рухах, страйках; виїзд за межі країни та гарнізону з дозволу керівництва; про контакти з іноземцями доповідати керівництву; заборона займатися підприємницькою діяльністю тощо.

 

 

Зразок письмового звернення  з питання працевлаштування (служби)

 


Розробник: Корпорація Софтлайн (Україна) © Служба безпеки України